Loterija – Pērc SEAL, SEAL COSMETICS, SEAL FOR NATURE produktus un laimē ceļojumu uz Barselonu! – IR NOSLĒGUSIES

Loterija – Pērc SEAL, SEAL COSMETICS, SEAL FOR NATURE PRODUKTUS un laimē ceļojumu uz Barselonu! – ir noslēgusies!

Ceļojumu uz Barselonu ir laimējusi: 

Rita Marcenko, tālr. 2827….

Apsveicam uzvarētāju un vēlam visiem panākumus mūsu turpmākajos konkursos!

Rimi_A4_31_10_2016

Preču loterijas „Pērc SEAL, SEAL COSMETICS, SEAL FOR NATURE PRODUKTUS un laimē ceļojumu uz Barselonu” noteikumi.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Preču loterijas organizētājs: AS “SPODRĪBA“, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40003263669, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 1, Dobele, LV-3701, Latvija.
1.2. Preču izplatītājs: AS “SPODRĪBA” (reģ. Nr. 40003263669, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 1, Dobele, LV-3701, Latvija).
1.3. Loterijas norises teritorija: Loterija notiek visos RIMI veikalu tīkla veikalos.
1.4. Loterijas norises sākuma datums ir 2016. gada 15.novembris. Loterijas norises beigu datums ir 2016. gada 02.decembris.
1.5. Loterijā var piedalīties no 2016. gada novembra līdz 30.novembrim (ieskaitot) .
1.6. Par loterijas dalībnieku var kļūt ikviens LR iedzīvotājs (fiziska persona), kurš:
1.6.1. Laika posmā no 2016. gada 15.novembra līdz 28.novembrim iepirksies kādā no RIMI veikaliem, iegādājoties jebkuras divas AS “SPODRĪBA” ražotās SEAL, SEAL COSMETICS, SEAL FOR NATURE preces;
1.6.2. Līdz 2016.gada 30.novembrim plkst. 23:59 piereģistrēs pirkuma čeku mājas lapā seal.lv;
1.6.3. Var uzrādīt skaidri salasāmu čeka oriģinālu.

2. LAIMESTU FONDS:

2.1. Laimestu fonds sastāv no 1 balvas – ceļojumu aģentūras “VANILLA TRAVEL” dāvanu karte ceļojumam uz Barselonu 700.00 EUR vērtībā.
2.2. Balvu fonda kopējā vērtība sastāda EUR 700.00 ( septiņi simti eiro, nulle centi).

3. PIEDALĪŠANĀS NOSACĪJUMI:

3.1. Loterijā var piedalīties visi pircēji, kuri no 2016. gada 15.novembra līdz 28.novembrim iepirksies kādā no RIMI veikaliem, vienā iepirkšanās reizē, iegādājoties vismaz divas AS “SPODRĪBA” ražotās SEAL, SEAL COSMETICS, SEAL FOR NATURE preces.
3.2. Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu jebkuru divu loterijas produktu pirkumu, un reģistrējoties 1.6. punktā minētajā kārtībā.

4. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:

4.1. Plānotais loterijas dalībnieku skaits ir 3 000 (trīs tūkstoši) dalībnieku, no kuriem tiks izlozēts 1 (viens) laimētājs.
4.2. Loterijas dalībnieku izredzes laimēt kādu no balvām ir 1/3000.

5. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:

5.1. Laimesta ieguvējs tiks noteikts 2016. gada 2.decembrī plkst. 15:00 AS „SPODRĪBA” telpās, Dobelē, Dzirnavu ielā 1.
5.2. Izlozē piedalās katrs 1.6. punktā noteiktajā pieteikšanās termiņā reģistrētais pieteikums, kas atbilst loterijas noteikumiem.
5.3. Piedaloties loterijā dalībnieki apliecina, ka akcijas rīkotāji AS “SPODRĪBA” drīkst izmantot viņu datus loterijas uzvarētāju noteikšanai un to publicēšanai 2016. gada 2.decembrī AS “SPODRĪBA” mājas lapā.

6. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA:

6.1. Laimesta ieguvēja vārds tiks publicēts mājas lapā seal.lv 2016. gada 2.decembrī.
6.2. Laimesta ieguvējs par laimestu saņemšanu tiks informēti personīgi, piezvanot uz telefona numuru, kas būs norādīts pie čeku reģistrēšanas mājas lapā seal.lv.
6.3. Ja mājas lapā pie čeku reģistrēšanas telefona numurs nav norādīts, tad laimesta ieguvējs par laimestu var uzzināt, apskatot uzvarētāju sarakstu seal.lv mājas lapā. Lai pieteiktos balvu saņemšanai, jāzvana pa tālr. nr.63722311 vai jāsūta epasts: info@seal.lv līdz 15.12.2016.
6.4. AS ”SPODRĪBA” sazināsies ar uzvarētāju, zvanot uz klientu datubāzē norādīto telefona numuru 5 darba dienu laikā pēc izlozes.

7. LAIMESTA SAŅEMŠANA:

7.1. Par balvas saņemšanu AS “SPODRĪBA” vienosies ar uzvarētāju abām pusēm izdevīgā laikā un vietā vai arī balva tiks nosūtīta laimētājam uz iepriekš saskaņotu adresi. Laimētājs savu balvu varēs saņemt, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, salasāmu pirkuma čeku un parakstot iepriekš sagatavotu pieņemšanas – nodošanas aktu.
7.2. Balva pēc 2016. gada 30.decembra vairs netiks izsniegta.
7.3. Balva netiks izmaksāta naudā vai sūtīta pa pastu.
7.4. Ja balva netiek izņemta līdz 2016. gada 30.decembrim, tā paliek preču izplatītāja AS “SPODRĪBA”, īpašumā.
7.5. Laimesta saņemšana personām var radīt šādus papildus izdevumus: maksa par ceļa izdevumiem, ierodoties saņemt laimestu un citus izdevumus, kas atkarīgi no dalībnieka individuālās situācijas.

8. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:

8.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2016. gada 30.decembrim, iesniedzot AS “SPODRĪBA” Dzirnavu ielā 1, Dobelē rakstisku iesniegumu. Visas pretenzijas tiks izskatītas un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.

9. DALĪBAS AIZLIEGUMS:

9.1. Loterijā nedrīkst piedalīties AS “SPODRĪBA” Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, laimētā balva paliek preču izplatītāja AS “SPODRĪBA” īpašumā.

10. NOBEIGUMA INFORMĀCIJA:

 10.1. Vispārīga informācija par loteriju būs pieejama arī mājas lapā seal.lv.
 

 

 

coloring.cool