ISO 9001:2015 un ISO 14001:2015

ISO 9001:2015 kvalitātes vadības sistēmas standarts

ISO 9001:2015 fokusējas uz darba rezultātiem un apvieno procesu pieeju ar riska domāšanu, izmantojot plāno-dari-pārbaudi-rīkojies ciklu visos organizācijas līmeņos.

ISO 9001 pamatā ir 8 biznesa vadības pamatprincipi:
• Uz klientu orientēta organizācija;
• Vadības līdzdalība;
• Darbinieku iesaistīšana;
• Procesu pieeja;
• Sistēmas pieeja vadībai;
• Nepārtraukti uzlabojumi;
• Uz faktiem pamatota pieeja lēmumu pieņemšanā;
• Abpusēji izdevīgas partnerattiecības ar piegādātāju.

ISO 9001 sniedz iespēju samazināt izmaksas, efektīvi izmantot organizācijas rīcībā esošos resursus un apmierināt klientu nepārtraukti augošās vēlmes. Uzņēmumā ir izveidota sistēma, kas nodrošina brāķa un izmaksu samazināšanos ražošanas/pakalpojumu jomā, ar kuru palīdzību tiek sakārtota uzņēmuma iekšējā vide. Standarts palīdz nodrošināt uzņēmuma darbību, struktūru un produktu ražošanas kvalitāti, kā arī patērētāju apmierinātību un uzņēmuma kopējo peļņas paaugstināšanu.

 

ISO 14001:2015 vides pārvaldības sistēmas standarts

Vides standarta ieviešana parāda, ka uzņēmums apzinās savas darbības ietekmi uz apkārtējo vidi un ir radījis pamatu nepārtrauktai savas ietekmes novēršanai, samazināšanai vai uzlabošanai. Starptautiskajos un vietējos standartos, kā arī likumdošanas aktos tiek iestrādātas un pilnveidotas dzīvotspējīgas un pārskatītas attīstības prasības, attiecībā uz vidi – esošās paaudzes vajadzību apmierināšana tā, lai arī nākošās paaudzes spētu apmierināt savas vajadzības un vēlmes.

Vides vadība ir uzņēmuma spēja pierādīt, ka ražošanas un preču vai pakalpojumu izplatīšanas procesā tas plāno un kontrolē savu ietekmi uz apkārtējo vidi. Uzņēmuma attieksme parādās izejvielu patēriņā, enerģijas avotu izvēlē un izmantošanā, tehnoloģiju pielietojumā, izmešu un ražošanas atkritumu apsaimniekošanā, kā arī komunikācijas risinājumos, produktu transportēšanā un izplatīšanā.

AS Spodrība apņemas rīkoties atbildīgi pret vidi, un mēs aicinām pret vidi draudzīgi rīkoties arī visus mūsu sadarbības partnerus un klientus. Mēs nepārtraukti pilnveidojam savu vides pārvaldības sistēmu, darbiniekiem iesaistoties tās uzturēšanā un pilnveidošanā.