Uzņēmums

Misija, vīzija un vērtības

AS SPODRĪBA ir viens no tiem uzņēmumiem Latvijā, kas ir izturējis pārmaiņu laikus, saglabājis uzņēmuma darbību un veiksmīgi uzsācis attīstības un izaugsmes procesu. Cauri laikiem ir izkristalizējušās Spodrības pamatvērtības, uz kurām mēs balstām savu tālāko virzību:

Klients: Mūsu darbības pamatā ir klientu vēlmes un vajadzības. Balstoties uz tām mēs attīstām produktus un radām jaunus, ievērojot augstas kvalitātes prasības. Mēs esam atvērti Jūsu ierosinājumiem!

Kvalitāte: Mēs tiecamies būt atbildīgi un kvalitāti izvirzām kā svarīgāko priekšnosacījumu produktu ražošanā, ikdienas darbā, sadarbībā un savstarpējās attiecībās. Augstas kvalitātes standarti mūs motivē nepārtraukti pilnveidot savu darbu!

Tradīcijas: Mēs esam uzkrājuši vairāk kā 90 gadu pieredzi un veiksmīgi radījuši produktus, kas ieņem nozīmīgu vietu daudzu klientu mājās. Esam saglabājuši senās prasmes, pielāgojot tās mūsdienīgām ražošanas metodēm. Dažkārt viss vērtīgais ir sen aizmirsts vecais!

Spodrības misija ir radīt cilvēkiem ērtu un patīkamu ikdienu, rūpējoties par sevi, savu māju un apkārtējo vidi.

Spodrības vīzija ir kļūt par vienu no vadošajiem augstas kvalitātes mazgāšanas un kopšanas līdzekļu ražotājiem Eiropas tirgū.

[1]

Spodrības izvirzītie pamatuzdevumi ir:

  • Ražot kvalitatīvus un videi draudzīgus mazgāšanas, kopšanas un tīrīšanas līdzekļus cilvēkiem, kuri novērtē kvalitāti un rūpējas par apkārtējo vidi
  • Ražot augstas kvalitātes produktus par konkurētspējīgu cenu
  • Pilnveidoties mājķīmijas un kosmētikas ražošanas jomā
  • Izstrādāt jaunus produktus ar inovatīvu dizainu
  • Radīt jaunu produktu formulas, izmantojot visjaunākos pētījumus un novitātes izejmateriālu tirgū
  • Stiprināt uzņēmuma preču zīmju atpazīstamību
  • Būt atvērtiem un veidot veiksmīgu sadarbību ar klientiem
  • Veicināt darbinieku saliedētību un komandas garu, lai gūtu panākumus, klientu uzticību un sasniegtu izvirzītos mērķus
Endnotes:
  1. [Image]: http://spodriba.lv/wp-content/uploads/2012/12/Aplis-pie-misijas-un-vīzijas-ar-uzņēmumu.jpg