Kvalitāte

Viena no būtiskākajām Spodrības pamatvērtībām ir ne tikai produktu kvalitāte, bet arī videi draudzīga produkcijas ražošana. Uzņēmums strādā saskaņā ar starptautisko standartu ISO 9001 un ISO 14001 prasībām un ievēro Labas Ražošanas Prakses (GMP) vadlīnijas kosmētikas ražošanā. Lai nodrošinātu augstas un stabilas kvalitātes produktus videi draudzīgā veidā, uzņēmums ievēro vairākus pamatprincipus:

 

Izejvielu izvēle

Spodrības izejvielu izvēles pamatprincips ir augstas, stabilas, pārbaudītas kvalitātes izejvielas no Eiropā plaši pazīstamām kompānijām Francijā, Beļģijā, Šveicē, Austrijā, Holandē, Vācijā, Skandināvijas valstīs u.c., dabīgo augu ekstrakti no Latvijas.

Lai to nodrošinātu, tiek realizēta pastāvīga sadarbība ar piegādātājiem, sekojot novitātēm izejmateriālu tirgū, cenu svārstībām un izejmateriālu kvalitātei.

Spodrība izejvielu izvēle

 

Produktu attīstība

Produktu izstrādes pamatprincips ir augstas, stabilas kvalitātes produkts par konkurētspējīgu cenu, vienlaicīgi draudzīgs videi un cilvēkam.

Lai to nodrošinātu, produkta izstrāde ietver atbildīgu izejvielu izvēli, produktu ietekmes uz vidi izvērtēšanu, produktu iedarbības atbilstības testēšanu, laboratoriskus testus produkta kvalitātes novērtēšanai vairākos etapos: fizikāli-ķīmiskā un mikrobioloģiskā testēšana, stabilitātes testēšana, nosakot produkta derīguma laiku, ekspress-izmēģinājumi. Tādējādi produkta izstrāde notiek 3 laboratorijās: izstrādes, ķīmiskājā un mikrobioloģiskajā.

Visu produktu pamats ir augstas kvalitātes demineralizēts ūdens, ko sagatavo uzņēmumā uzstādītā iekārtā EUROWATER. Ar to tiek veikta 3 pakāpju artēziskā urbuma dzeramā ūdens apstrāde: atdzelžošana, mīkstināšana un iedarbība ar UV staru lampu mikrobioloģiskās stabilitātes nodrošināšanai.

Konkurētspējīgā cena tiek nodrošināta, par prioritāti uzstādot pārdomātu ražošanas izmaksu optimizāciju, vienlaicīgi nepieļaujot atkāpes produktu veidojošo izejvielu kvalitātes prasībās.

Spodrība produktu attīstība

 

Kvalitātes kontrole

Kvalitātes kontroli nodrošina uzņēmuma laboratorija, veicot ienākošo izejvielu un iepakojumu kontroli, katras produkta partijas fizikāli-ķīmisko parametru atbilstības testēšanu un tehnoloģisko procesu stingru kontroli. Tiek uzraudzīta arī gatavo izstrādājumu kvalitāte visā to garantijas glabāšanas laikā.

Kopš 2005. gada uzņēmumā ir izstrādāta un ieviesta sertificēta kvalitātes pārvaldības sistēma atbilstoši standartam ISO 9001. Ieviešot kvalitātes pārvaldības sistēmu uzņēmumā, tika apzināti visi iespējamie procesi, kas ietekmē kvalitatīva gala produkta piegādi klientam. ISO 9001 sistēmas ietvaros uzņēmumā ir ieviests elektroniskais iekšējo un ārējo problēmu reģistrs, kas ļauj ātrāk un efektīvāk veikt nepieciešamos korekcijas pasākumus atklāto problēmu novēršanai. Sertificēta ISO 9001 sistēma raksturo uzņēmuma rūpes par klientu drošību, kas nepieļauj nekvalitatīva produkta nonākšanu līdz to patērētājam.

Spodrība izejvielas

 

Rūpes par apkārtējo vidi

Viens no Spodrības pamatprincipiem, radot un ražojot produktus ir saudzīga izturēšanās pret apkārtējo vidi. Tāpēc kopš 2004. gada ieviesta un stingri ievērota sertificēta vides pārvaldības sistēma atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 14001.

ISO standartu darbības sekmīgas funkcionēšanas nodrošināšana visos produkcijas izstrādes, ražošanas un pārdošanas procesos ir pamatā efektīvai, plānveidīgai, sekmīgai uzņēmuma kopējai virzībai.

Spodrība ražošana

 

Sadarbības veidi

Lai nodrošinātu vispusīgu informācijas apmaiņu un sekotu līdzi aktuālajam nozarē, tiek realizētas dažāda veida sadarbības:

 • Ar citām akreditētām laboratorijām atsevišķu jauna produkta iedarbības īpašību testēšanā, kosmētikas produktu dermatoloģiskajā novērtēšanā.
 • Ar privāto preču zīmju īpašniekiem, izpildot kontrakta pasūtījumus pilna ražošanas cikla ietvaros, un nodrošinot gala produkta kvalitātes atbilstību.
 • Ar Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociāciju (LAĶĪFA), kuras biedrs ir arī Spodrība.
 • Ar Latvijas Republikas Patentu valdi.
 • Ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru.
 • Ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru.
 • Ar valsts un pašvaldību institūcijām.

AS “Spodrība” Kvalitātes un vides politika

Akciju sabiedrība “Spodrība” darbības sfēra ir ķīmisko preču, kosmētikas preču minerālmēslošanas līdzekļu ražošana.
Akciju sabiedrība “Spodrība” ir lielākais sadzīvces ķīmijas ražotājs Latvijā ar stabiliem un progresīviem eksporta sadarbības partneriem, kuras politika ir:

 •  Nodrošināt uzņēmuma attīstību, ņemot vērā darbinieku un akcionāru intereses;
 •  Ražot un attīstīt stabilas, pārliecinošas kvalitātes sadzīves ķīmijas un kosmētikas produktus;
 •  Rūpēties par uzņēmuma darbības ietekmes uz vidi mazināšanu;
 •  Ievērot saistošo normatīvo aktu prasības;
 •  Darboties saskaņā ar uzņēmuma integrētās valitātes un vides pārvaldības sistēmas prasībām un veikt nepārtrauktu tās pilnveidošanu;
 •  Rūpēties par drošu darba vidi uzņēmumā;
 •  Aktīvi piedalīties, līdzdarboties un pārstāvēt uzņēmuma intereses dažādās asociācijās un apvienībās;
 •  Nodrošināt produktu kvalitāti balstoties uz:
  •  Ikviena darbinieka darbu un atbildību savas darbības un atbildības robežās;
  •  Stabilu un atvērtu komunikāciju ar uzņēmuma sadarbības partneriem;
  •  Regulāru konkurentu un konkurējošo produktu monitoringu;
  •  Klientu uzklausīšanu un abpusēju problēmu risināšanu.