SKAISTIEM SVĒTKIEM AR SEAL – loterijas noteikumi

Preču loterijas „Skaistiem svētkiem ar Seal” noteikumi:

 1. PREČU IZPLATĪTĀJS:
  1.1. AS “SPODRĪBA” uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40003263669, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 1, Dobele, LV-3701, Latvija.
 2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:
  2.1. AS “SPODRĪBA” uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40003263669, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 1, Dobele, LV-3701, Latvija.
 3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
  3.1. Loterija notiek RIMI veikalu tīklā visā Latvijas teritorijā un RIMI interneta veikalā www.rimi.lv/e-veikals.  
 4. LOTERIJAS NORISES SĀKUMA UN BEIGU DATUMS:
  4.1. Loterijas norises laiks ir no 02.11.2021. līdz 22.11.2021.
 5. LAIMESTU FONDS:
  5.1. 1 (viens) KitchenAid Mikseris 4,3L Classic, 442,86 EUR (četri simti četrdesmit divi eiro, 86 centi) vērtībā.
  5.2. 3 (trīs) KitchenAid Blenderi K150, katrs 184,72 EUR (viens simts astoņdesmit četri eiro, 72 centi).Kopējā 3 (trīs) KitchenAid Blenderu K150 vērtība ir 554,16 EUR (pieci simti piecdesmit četri eiro, 16 centi).
  5.3. 10 (desmit) Seal produktu dāvanu komplekti, katrs 22,58 EUR (divdesmit divi eiro, 58 centi) vērtībā. Kopējā 10 (desmit) Seal produktu dāvanu komplektu vērtība ir 225,80 EUR (divi simti divdesmit pieci eiro, 80 centi).
  5.3.1. 1 (viens) Seal produktu dāvanu komplekts sastāv no SEAL, SEAL COSMETICS, ECO SEAL FOR NATURE produktiem:

  – Chamomile roku krēms, 80ml
  – Dobeles ceriņzieds dušas krēms, 300ml
  – ZILGME trauku balzams ar alvejas ekstraktu, 500ml
  – ECO ziepes, 310ml
  – VICI dezinficējošs līdzeklis grīdām, 500ml
  – SealDez roku un virsmu apstrādes līdzeklis, 750ml
  – ECO Universāls tīrīšanas līdzeklis, 780ml

  5.4. Balvu fonda kopējā vērtība sastāda 1222,82 EUR (viens tūkstotis divi simti divdesmit divi eiro, 82 centi), ieskaitot PVN.
 6. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:
  6.1. Plānotais loterijas dalībnieku skaits ir 1000 (viens tūkstotis) dalībnieku, kas izmantojot 7.2. punktā norādīto veidu reģistrēsies dalībai loterijā, un no kuriem tiks izlozēti 14 (četrpadsmit) laimētāji.
  6.2. Loterijas dalībnieku izredzes laimēt kādu no balvām ir 14/1000.
 7. LOTERIJAS NORISES KĀRTĪBA UN PIEDALĪŠANĀS NOSACĪJUMI:
  7.1. Lai piedalītos loterijā, laika periodā no 2021. gada 02. novembra līdz 2021. gada 15. novembrim dalībniekam jebkurā no RIMI veikaliem visā Latvijas teritorijā un RIMI interneta veikalā www.rimi.lv/e-veikals ir jāiegādājas vismaz 1 (viens) AS “SPODRĪBA” akcijas produktu. Akcijas produkti: jebkuri AS „SPODRĪBA” preču zīmes SEAL, SEAL COSMETICS, ECO SEAL FOR NATURE produkti.
  7.2. Pēc loterijas produkta iegādes, dalībnieks bez maksas reģistrējas loterijai mājaslapā www.sealloterijas.lv līdz 2021. gada 15. novembrim, plkst. 23:59 (ieskaitot), norādot savu vārdu, uzvārdu, dzīves vietas pilsētu, pirkuma dokumenta numuru, kontakttālruni un e-pasta adresi.
  7.3. Pirkumam ir jābūt izdarītam līdz reģistrācijas brīdim.
  7.4. Pirkuma dokumentā ir jābūt redzamam –  atbilstošajam pirkuma dokumenta numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto, kas ir laimējis izlozē, attēlotam loterijas preces pirkumam laika posmā no 2021. gada 02. novembra līdz 2021. gada 15. novembrim.
  7.5. Pirkuma čeks jāsaglabā līdz 2021. gada 17. decembrim, kas kalpos kā pierādījums par dalību loterijā, saņemot balvu.
  7.6. Ja reģistrācija ir notikusi veiksmīgi, uz ekrāna parādās dalībnieka reģistrācijas apstiprinošs teksts.
  7.7. Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu jebkura loterijas produkta pirkumu un reģistrējot jaunu unikālu pirkuma dokumenta numuru.
  7.8. Visi pieteiktie pirkumu dokumentu numuri, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē. Atkārtoti iesūtītie unikālie pirkumu dokumentu numuri, kas jau reģistrēti dalībai loterijā, tiks dzēsti.
  7.9. Viens dalībnieks var saņemt ne vairāk kā 1 (vienu) balvu.
  7.10. Piedaloties loterijā dalībnieks apliecina, ka loterijas rīkotājs AS „SPODRĪBA” drīkst izmantot viņa datus loterijas uzvarētāju noteikšanai.
  7.11. Piedaloties loterijā, loterijas dalībnieks var brīvprātīgi piekrist un apliecināt, ka turpmāk piekrīt saņemt jaunumus un reklāmas materiālus no loterijas rīkotāja AS “SPODRĪBA”.
 8. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
  8.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jāreģistrējas 7.2. punktā norādītajā veidā, reģistrējoties mājaslapā www.sealloterijas.lv bez maksas.
 9. PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ:
  9.1. Dalībnieks var pieteikties loterijai 7.2 punktā norādītajā veidā no 2021. gada 02. novembra līdz 2021. gada 15. novembrim, plkst. 23:59.
 10. LAIMĒTĀJU NOTEKŠANA:
  10.1. Laimētājs tiks noteikts no visām saņemtajām reģistrācijām pēc nejaušības principa, izlozējot laimētāju ar datora programmas palīdzību.
  10.2. Laimesta ieguvēji tiks noteikti 2021. gada 22. novembrī plkst. 10:00, AS „SPODRĪBA” biroja telpās, Dobelē, Dzirnavu ielā 1.
  10.3. Izlozē piedalās katrs 9. punktā noteiktajā pieteikšanās termiņā reģistrētais pieteikums, kas atbilst loterijas noteikumiem.
  10.4. Izlozē tiks noteikti 2 (divi) rezerves laimētāji KitchenAid Mikserim 4,3L Classic, 3 (trīs) rezerves laimētāji KitchenAid Blenderiem K150 un 3 (trīs) rezerves laimētāji Seal produktu dāvanu komplektiem gadījumam, ja primārā izlozētā laimētāja datu reģistrācija nebūs atbilstošas šiem loterijas noteikumiem vai nebūs iespējams ar to sazināties pēc izlozes veikšanas (nekorektu e-pasta adrešu un telefona numuru norādīšanas gadījumos). Rezerves laimētāji saņems tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiks izlozēti.
 11. LAIMĒTĀJU IZSLUDINĀŠANAS KĀRTĪBA:
  11.1. Izlozes uzvarētāji tiks publicēti mājas lapā www.sealloterijas.lv, 2021. gada 22. novembrī līdz dienas beigām, norādot laimējušās personas vārdu, uzvārdu un saīsinātu kontakttālruni.
  11.2. Loterijas rīkotājs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc izlozes rezultātu paziņošanas sazināsies ar laimētāju, zvanot, nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas, vai nosūtot ziņu uz reģistrēto e-pasta adresi.
  11.3. Ja loterijas rīkotājam nebūs iespējams sazināties ar laimētāju, tad laimesta ieguvējs par laimestu var uzzināt, apskatot uzvarētāju sarakstu www.sealloterijas.lv mājas lapā. Tad, lai pieteiktos balvas saņemšanai, jāzvana pa tālr. nr. +371 63722311 vai jāsūta e-pasts: info@seal.lv līdz 2021. gada 26. novembrim.
 12. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
  12.1. Laimējušās personas laimestu KitchenAid Mikseri 4,3L Classic, KitchenAid Blenderi K150 vai Seal produktu dāvanu komplektu var saņemt līdz 2021. gada 17. decembrim. Laimests tiks piegādāts laimētājam uz iepriekš saskaņotu adresi. Laimētājs savu balvu varēs saņemt, uzrādot izlozē laimējušo salasāmu pirkuma dokumentu un personas apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību).
  12.2. Loterijas rīkotājs AS “SPODRĪBA” var nodot loterijas dalībnieku personas datus loterijas organizatorisko pakalpojumu sniegšanai, piemēram, kurjeru pakalpojumu sniedzējiem, bet tikai balvu nosūtīšanai. Datu apstrādes nosacījumi tiek reglamentēti ar savstarpēji noslēgtu līgumu.
  12.3. Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, balvu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību).
  12.4. Balva netiek izsniegta, ja loterijas laimētājs:

  – nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi;
  – ir reģistrējis pirkuma dokumenta numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts pirkuma dokumentā;
  – nesniedz pietiekošu laimētāju identificējošu informāciju, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

  12.5. Balva pēc 2021. gada 17. decembrim vairs netiks izsniegta.
  12.6. Loterijas rīkotājiem AS “SPODRĪBA” loterijas dalībnieka loterijas laikā iegūtā balva pēc loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu, un nav jākompensē loterijas uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā.
  12.7. Balva, kas netiek izņemta līdz 2021. gada 17. decembrim, paliek preču izplatītāja AS „SPODRĪBA” īpašumā.
  12.8. Laimesta saņemšana personai var radīt šādus papildus izdevumus: maksa par ceļa izdevumiem, ierodoties saņemt laimestu un citus izdevumus, kas atkarīgi no dalībnieka individuālās situācijas.
 13. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
  13.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2021. gada 26. novembrim, iesniedzot AS „SPODRĪBA” Dzirnavu iela 1, Dobele, LV-3701 rakstisku iesniegumu. Visas pretenzijas tiks izskatītas un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.
  13.2. Pēc laimesta saņemšanas laimētājs nevar vērsties pie loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.
 14. DALĪBAS AIZLIEGUMS:
  14.1. Loterijā nedrīkst piedalīties AS “SPODRĪBA” darbinieki. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, tiesības uz laimēto balvu saņem rezerves laimētāji rindas secībā, kādā tie tiks izlozēti.
 15. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:
  15.1. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcija, atrodami akcijas mājaslapā www.rimi.lv un www.spodriba.lv.

__________________________                                                                   

Guntis Bērziņš
AS “SPODRĪBA”
Rīkotājdirektors