Jauna produktu līnija SEAL ECO FOR NATURE

Īsu ieskatu produktu līnijas formulu izstrādes pamatkritērijos sniedz kvalitātes un attīstības nodaļas vadītāja Inese Vilka

SEAL ECO FOR NATURE produktu izstrādes pamatkritēriji saskaņā ar ES oficiālā ekomarķējuma „Ekopuķīte” izvirzītajiem ekoloģiskajiem kritērijiem:

  1. Ir izvērtēta šo produktu ietekme uz vidi – skaitliski noteikta produkta toksiskuma ilgstošā iedarbība (CDV hron).
  2. Ierobežota un pārdomāta mazgājošo vielu izvēle formulās – virsmaktīvās vielas atbilst aerobās un anaerobās bioloģiskās noārdīšanās prasībām.
  3. Ļoti zema pievienotā konservanta koncentrācija produktos – produkts satur konservantu tikai ar mērķi nodrošināt tā mikrobioloģisko stabilitāti un ir pievienots minimāli iespējamajā devā šī mērķa sasniegšanai.
  4. Ļoti zema pievienotās smaržkompozīcijas koncentrācija produktos (0,02%). Smaržkompozīcija pievienota ar mērķi, lai piedotu produktiem patīkamu fona aromātu tos lietojot, bet vienlaicīgi praktiski izslēdzot potenciālu alerģijas risku no smaržas. Produktos pievienotā smaržkompozīcija izstrādāta pēc ļoti ierobežojošiem kritērijiem attiecībā uz tās sastāvdaļām. Produkts nesatur smaržvielas, kuru sastāvā ir nitromuskusi un policikliskie muskussavienojumi.
  5. Produkts nesatur izejvielas, kuras ir klasificētas ar būtiskām bīstamības frāzēm, tai skaitā bīstamības frāzēm, kuru nozīme ir: var izraisīt alerģisku ādas reakciju, ja ieelpo var izraisīt alerģiju vai astmas simptomus, kā arī izejvielas klasificētas kā toksiskas, kancerogēnas, mutagēnas, reproduktīvai sistēmai kaitīgais u. c. (Izpildītas visas noteiktās prasības, kas attiecas uz visām produkta sastāvā iekļautajām vielām vai maisījumiem (arī konservantiem, smaržām), kuru masas daļa gatavā produkta sastāvā ir lielāka par 0,010%).
  6. Produktu formulas izveidotas tā, lai pēc tīroši-mazgājošajām (lietošanas) īpašībām produkti būtu vienlīdzīgi vai labāki par tirgus līderiem.
  7. Produktu iepakojums ir atkārtoti pārstrādājams. Izpildītas visas prasības attiecībā uz iepakojumu.
  8. Ievērota iepakojuma masas un produkta tilpuma attiecība.

Pamatojoties uz šo produktu izstrādes konceptu, SEAL ECO FOR NATURE produktu līnija, ieguvusi tiesības izvietot „Latvijas Astmas un alerģijas biedrība iesaka” uzlīmes uz produktu iepakojuma.

coloring.cool