Cik efektīvi ir ekoloģiski tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļi?

Patērētāji Latvijā arvien vairāk sāk pievērties ekoloģisku produktu patēriņam un izzināt produktu sastāvu, kā arī pētīt to marķējumu.   Arī AS „SPODRĪBA”, kas ražo ekoloģisku tīrīšanas un kosmētikas līdzekļu līniju ECO SEAL FOR NATURE bieži vien saskaras ar pircēju jautājumiem par to, vai un cik šie līdzekļi ir efektīvi. Esam pārliecinājušies, ka patērētājiem nereti ir priekšstats, ka ekoloģiski produkti ir mazāk efektīvi. Lai noskaidrotu, kā  ir patiesībā, jautājam AS „SPODRĪBA” Kvalitātes direktorei Inesei Vilkai.

  1. Mūsdienās teju uz katra trešā produkta var atrast atzīmi, kas liecina, ka produkts ir „eko. Kā pārliecināties, ka „eko” nosaukums uz tīrīšanas un kosmētikas līdzekļiem nav tikai kārtējais mārketinga triks, bet šie līdzekļi patiešām ir ekoloģiski?

Ja uz līdzekļa marķējuma varat atrast kādu no starptautiskajām, oficiālajām produktu marķēšanas zīmēm, tādām kā „ECO puķīte”, „Ziemeļu gulbis”, „ECOCERT” u.c., tad tas ir apliecinājums šo produktu atbilstībai „eko” statusam. Ar konkrēto zīmju precīzo izskatu ir iespējams iepazīties to mājaslapās. Ja uz iepakojuma esošā oficiālā marķējuma zīme ir atbilstoša, tad tas dod garantiju, ka līdzeklis ir ekoloģisks. Lai ražotājs iegūtu tiesības izvietot uz produkta kādu no oficiālajām marķējuma zīmēm, ir jāizpilda vesels kritēriju kopums, lai produkts pilnībā atbilstu „eko” statusam. Latvijā Eiropas ekomarķējuma piešķiršanu un uzraudzību realizē Vides pārraudzības valsts birojs (VPVB).

Ja šādu zīmju uz produkta nav, bet līdzekļa marķējums satur informāciju  „eko”, tad tas vairs nav tik pārliecinoši un varētu rasties šaubas par „eko” izsekojamību produkta sastāvā.

eko tirisanas lidzeklu efektivitate

  1. Valda uzskats, ka „eko” produkti nav tik efektīvi cīņā ar dažādiem traipiem un netīrumiem, jo to sastāvā nav tik spēcīgas ķīmiskas vielas, kas šos traipus spētu izņemt. Bet cilvēki galvenokārt vēlās tīrīšanas līdzekļus, kas vispirms pilda savu pamatfunkciju.

Šo līdzekļu tīrīšanas, mazgāšanas spējas ir stiprākas vai vienlīdzīgas attiecībā pret tirgus līderiem visā mājķīmijas produktu sektorā (ne tikai „eko”), jo „ECO puķītes” iegūšanas procesā, akreditētās, neatkarīgās laboratorijās tiek testēta  šo līdzekļu lietošanas efektivitāte un tikai pēc pozitīva atzinuma saņemšanas, var iesniegt pieteikumu „ECO puķītes” vai citas oficiālas zīmes iegūšanai. Līdz ar to „eko” produktu ražotājiem jau izstrādes procesā ir ļoti rūpīgi jāveic izejvielu izpēte un analīze, jāizvērtē vielu bioloģiskās noārdīšanās pakāpe, kā arī jāizstrādā tādas „eko” produktu formulas, kas spēj tīrīt vienlīdz labi vai labāk kā esošie tirgus līderi.  

  1. Vai pēc sniegtās informācijas uz produkta marķējuma var pārliecināties par produktu efektivitāti?

Produkti tiek marķēti pēc stingri definētām likumdošanas prasībām, kas ir vienotas visā ES. Ir jābūt ļoti kompetentam šajā sfērā, lai, vadoties pēc produkta sastāva, spriestu par tā efektivitāti. Šeit laikam ieteiktu uzticēties profesionāļiem, iegādājoties produktus no pietiekoši atpazīstamu ražotāju piedāvājuma, jo viņu darbība ikdienā ir cieši saistīta ar produktu formulu izstrādi, tehnoloģiju adaptēšanu ražošanā, regulāru ražošanas kontroli un, protams, pareizu produktu marķēšanu. Šī uzticība ar produkta lietošanu ilgtermiņā visticamāk būs veiksmīgākais patērētāja un ražotāja sadarbības veids.

  1. ECO SEAL FOR NATURE produktu līnija, ko ražo AS SPODRĪBA tomēr nav marķēta ar iepriekš minētajiem marķējumiem.  

ECO SEAL FOR NATURE produktu līnija ir izstrādāta pēc visiem oficiālajiem „ECO puķītes” kritērijiem, tomēr produkti vēl ir jāsertificē.  Lai sniegtu patērētājiem pārliecību par ECO SEAL FOR NATURE produktu līnijas atbilsību „eko” statusam, AS SPODRĪBA ir uzsākusi ceļu uz oficiālā marķējuma „ECO puķīte” iegūšanu, sadarbībā ar Vides pārraudzības valsts biroju .Vēlamies pateikt paldies Latvijas laboratorijām, kas uzņēmās atsevišķu produktu grupu testēšanu. Rezultātā pirmā produktu grupa no ECO SEAL FOR NATURE līnijas produktiem – ECO traukiem un ECO balzams traukiem- ir ieguvusi tiesības izvietot „ECO puķītes” zīmi uz marķējuma. Process visas dokumentācijas sagatavošanai nav ātrs un nav lēts, tomēr pakāpeniski, šī gada laikā, oficiālais marķējums būs redzams arī uz pārējām ECO SEAL FOR NATURE produktu etiķetēm.