Sadarbība ar “Baltijas Vides Forumu” un “Ekodizaina kompetences centru”

2019. gadā AS “Spodrība” sadarbībā ar “Baltijas Vides Forumu” un “Ekodizaina kompetences centru” veic jauna konservanta testēšanu produktu līnijai “Eco Seal for Nature”, lai aizvietotu izmantotās vielas ar drošākām alternatīvām. Pasākumi tiek īstenoti ar Eiropas Savienības LIFE programmas projekta “Baltijas pilotpasākumi bīstamo ķīmisko vielu emisiju samazināšanai ar aizvietošanu un resursu efektivitāti” (LIFE Fit for REACH, LIFE14 ENV/LV/000174) un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas atbalstu. LIFE Fit for REACH ir starptautisks projekts, kas palīdz Baltijas valstu uzņēmumiem uzlabot ķīmisko vielu pārvaldību un īstenot bīstamo vielu aizvietošanu ar drošākām alternatīvām. Vairāk informācijas: http://fitreach.eu/lv.

FI