Ministrs K.Gerhards svinīgā pasākumā AS “SPODRĪBA” pasniedz ekomarķējuma sertifikātu „EU Ecolabel”

Trešdien, 2017. gada 24. maijā, Dobeles novada domē ieradās vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards, kurš AS “SPODRĪBA” svinīgi pasniedza “EU Ecolabel” marķējuma sertifikātu.

Svinīgo pasākumu atklāja un klātesošos uzrunāja Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns, paužot gandarījumu par vietējā uzņēmēja sasniegumiem un novēlējumiem neapstāties pie sasniegtā. Priekšsēdētājs novērtēja, ka uzņēmēji arvien vairāk domā par ilgtspējīgu darbību un attieksmi pret vides procesiem ikdienas darbā.

AS “SPODRĪBA” ir pirmais ražotājs Baltijā, kas ir saņēmis Eiropas Savienības (ES) oficiālo ekomarķējumu ekoloģiskajai produktu līnijai ECO SEAL FOR NATURE.

Lai produkti būtu atpazīstami visā Eiropas Savienībā (ES), AS „SPODRĪBA” pieņēma lēmumu ECO SEAL FOR NATURE produktu līnijas izstrādē vadīties pēc ES oficiālā ekomarķējuma „EU Ecolabel” izvirzītajiem ekoloģiskajiem kritērijiem. Tie apliecina preču atbilstību augstākajiem vides standartiem un ir vienīgā oficiālā garantija pircējam, sniedzot precīzu, nemaldinošu un zinātniski pamatotu informāciju par produktu labvēlīgo ietekmi uz vidi. Produkti ir videi draudzīgi visā to dzīves cikla laikā – no ražošanas līdz nonākšanai vidē.

Ministrs K.Gerhards sertifikātu pasniedza AS “SPODRĪBA” ekoloģiskās produktu līnijas kosmētikas grupas līdzekļiem – šķidrajām ziepēm, krēmziepēm, šampūnam un dušas želejai. Tādejādi AS „SPODRĪBA” kļūst par vienīgo ražotāju Baltijā, kas ES oficiālo ekomarķējumu „EU Ecolabel” saņem kosmētikas produktiem.

 “Pārdomāta resursu izmantošana ir viens no priekšnoteikumiem ne tikai resursu efektīvai izmantošanai, bet arī atbildīgai rīcībai. Šis sertifikāts – „Ekopuķīte” ir atbildīgas uzņēmējdarbības atpazīstamības zīme. Apzinoties iespējas, rodas arvien jauni ambiciozi izaicinājumi, kurus sasniedzot, tiek nests Latvijas vārds visā Eiropā”, pauda ministrs.

Saņemot sertifikātu, licenses turētājs AS “SPODRĪBA” direktors Raimonds Krampāns sacīja: ”Šo dažu gadu laikā esam pārliecinājušies par to, ka uzsāktais ceļš virzot tirgū ekoloģiskos produktus ir pareizs, ko apliecina ekoloģisko produktu tirdzniecības būtisks  pieaugums. Līdz ar to uzņēmuma attīstībā nākotnē ekoloģiskajiem produktiem paredzama būtiska loma un līdzekļi šīs līnijas uzturēšanā un pilnveidošanā taupīti netiks. Izsaku arī lielu pateicību manai komandai par pacietību un enerģiju, kas tika ieguldīta produktu sertifikācijas procesā.”

Pērn uzņēmums papildinājis ekoloģisko produktu līniju ECO SEAL FOR NATURE, radot vairākus ekoloģiskus kosmētikas un mazgāšanas līdzekļus. Produktus ir atzinuši sadarbības partneri gan Latvijā, gan ārzemēs. Lielākajai daļai ekoloģiskās līnijas produktiem ir piešķirts ekomarķējums „EU Ecolabel”. Produktu ražošanā un jaunu produktu formulu izstrādē AS “SPODRĪBA” turpina izvēlēties videi draudzīgas izejvielas, tādejādi sevi pozicionējot kā dabai un cilvēkiem draudzīgu uzņēmumu.