Loterija – Pērc ECO trauku tabletes RIMI hypermarket un laimē balvas – IR NOSLĒGUSIES!

 

 LOTERIJAS REZULTĀTI

Automātiskā trauku mazgājamā mašīna BEKO
Laila
Gatis
Lasma

Kafijas servīze LUMINARC:
Daiga
Zane
Mārcis
Ginta
Inta

 akcija_RIMI_07.10

Preču loterijas „Pērc ECO trauku tabletes un laimē trauku mazgājamo mašīnu” noteikumi.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Preču loterijas organizētājs: AS “SPODRĪBA“, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40003263669, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 1, Dobele, LV-3701, Latvija.
1.2. Preču izplatītājs: AS “SPODRĪBA” (reģ. Nr. 40003263669, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 1, Dobele, LV-3701, Latvija).
1.3. Loterijas norises teritorija: Loterija notiek RIMI hipermārketos (sk.pielikumu Nr.1).
1.4. Loterijas norises sākuma datums ir 2015. gada 3.novembris. Loterijas norises beigu datums ir 2015. gada 7.decembris.
1.5. Loterijā var piedalīties no 2015. gada novembra līdz 30.novembrim (ieskaitot) .
1.6. Par loterijas dalībnieku var kļūt ikviens LR iedzīvotājs (fiziska persona), kurš:
1.6.1. Laika posmā no 2015. gada 3.novembra līdz 30.novembrim iepirksies kādā no RIMI hipermārketiem, iegādājoties AS “SPODRĪBA” ražotās Eco Seal for Nature trauku tabletes automātiskai trauku mazgājamai mašīnai;
1.6.2. Līdz 2015.gada 30.novembrim plkst. 23:59 piereģistrēs pirkuma čeku mājas lapā seal.lv;
1.6.3. Var uzrādīt skaidri salasāmu čeka oriģinālu.

2.LAIMESTU FONDS:
2.1. Laimestu fondu veido:
2.1.1. BEKO automātiskā trauku mazgājamā mašīna 215,00 (3 gab.),
2.1.2. LUMINARC kafijas servīzes komplekts 13,93 (5 gab.).
2.2. Balvu fonda kopējā vērtība sastāda EUR 714,64 ( 714 eiro un 64 centi).

3.PIEDALĪŠANĀS NOSACĪJUMI:
3.1. Loterijā var piedalīties visi pircēji, kuri no 2015. gada 3.novembra līdz 30.novembrim iepirksies RIMI hipermārketos, iepirkšanās reizē, iegādājoties AS “SPODRĪBA” ražotās Eco Seal for Nature trauku tabletes automātiskai trauku mazgājamai mašīnai.
3.2. Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu jebkura viena loterijas produkta pirkumu, un reģistrējoties 1.6. punktā minētajā kārtībā.

4.PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:
4.1. Plānotais loterijas dalībnieku skaits ir 4 000 (četri tūkstoši) dalībnieku, no kuriem tiks izlozēti 8 (astoņi) laimētāji.
4.2. Loterijas dalībnieku izredzes laimēt kādu no balvām ir 1/4000.

5.LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:
5.1. Laimesta ieguvēji tiks noteikti gada 4.decembrī plkst. 15:00 AS „SPODRĪBA” telpās, Dobelē, Dzirnavu ielā 1.
5.2. Izlozē piedalās katrs 1.6. punktā noteiktajā pieteikšanās termiņā reģistrētais pieteikums, kas atbilst loterijas noteikumiem.
5.3. Piedaloties loterijā dalībnieki apliecina, ka akcijas rīkotāji AS “SPODRĪBA” drīkst izmantot viņu datus loterijas uzvarētāju noteikšanai un to publicēšanai 2015. gada 7.decembrī AS “SPODRĪBA” mājas lapā.

6.LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA:
6.1. Laimestu ieguvēju vārdi tiks publicēti mājas lapā seal.lv 2015. gada 7.decembrī.
6.2. Laimestu ieguvēji par laimestu saņemšanu tiks informēti personīgi, piezvanot uz telefona numuru, kas būs norādīti pie čeku reģistrēšanas mājas lapā seal.lv.
6.3. Ja mājas lapā pie čeku reģistrēšanas telefona numurs nav norādīts, tad laimesta ieguvējs par laimestu var uzzināt, apskatot uzvarētāju sarakstu seal.lv mājas lapā. Lai pieteiktos balvu saņemšanai, jāzvana pa tālr. nr.63722311 vai jāsūta epasts: info@seal.lv līdz 14.12.2015.
6.4. AS ”SPODRĪBA” veiks uzvarātāju apziņošanu, zvanot uz klientu datubāzē norādītajiem telefona numuriem 5 darba dienu laikā pēc izlozes.

7.LAIMESTA SAŅEMŠANA:
7.1. Visas balvas AS “SPODRĪBA” izsniegs laimētājiem Dzirnavu ielā 1, Dobelē, LV-3701, vai tiks nosūtītas laimētājiem uz iepriekš saskaņotu adresi. Laimētāji savu balvu varēs saņemt, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, salasāmu pirkuma čeku un parakstot iepriekš sagatavotu pieņemšanas – nodošanas aktu.
7.2. Balvas pēc 2015. gada 30.decembra vairs netiks izsniegtas.
7.3. Balva netiks izmaksāta naudā vai sūtīta pa pastu.
7.4. Ja balva netiek izņemta līdz 2015. gada 30.decembrim, tā paliek preču izplatītāja AS “SPODRĪBA”, īpašumā.
7.5. Laimesta saņemšana personām var radīt šādus papildus izdevumus: maksa par ceļa izdevumiem, ierodoties saņemt laimestu un citus izdevumus, kas atkarīgi no dalībnieka individuālās situācijas.

8.PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
8.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2015. gada 30.decembrim, iesniedzot AS “SPODRĪBA” Dzirnavu ielā 1, Dobelē rakstisku iesniegumu. Visas pretenzijas tiks izskatītas un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.

9.DALĪBAS AIZLIEGUMS:
9.1. Loterijā nedrīkst piedalīties AS “SPODRĪBA” Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, laimētā balva paliek preču izplatītāja AS “SPODRĪBA” īpašumā.

10.NOBEIGUMA INFORMĀCIJA:
10.1. Vispārīga informācija par loteriju būs pieejama arī mājas lapā seal.lv.

 

Pielikums Nr.1

Rimi “Jelgava”, Katoļu iela 18, Jelgava

Rimi “Spice”, Lielirbes iela 29, Rīga

Rimi “Alfa”, Brīvības iela 372, Rīga

Rimi “Zoom”, Maskavas iela 400, Rīga

Rimi “Azur”, Rencēnu iela 1, Rīga

Rimi “Stirnu”, Stirnu iela 26, Rīga

Rimi “Mols”, Krasta iela 46, Rīga

Rimi “Olympia”, Āzenes iela 5, Rīga

Rimi “Valdemāra”, Kr.Valdemāra iela 112, Rīga

Rimi “Ostmala”, K.Zāles laukums 8, Liepāja

Rimi “Cietoksnis”, Cietokšņa iela 70, Daugavpils

Rimi “Damme”, Kurzemes prospekts 1a, Rīga

Rimi “Biķernieku”, Biķernieku 160, Rīga

Rimi “Bauska”, Pionieru iela 2, Bauska

Rimi “Tukums”, Pasta iela 14, Tukums

Rimi “Ogre”, Rīgas iela 33, Ogre

Rimi “Skolas”, Skolas iela 4E, Salaspils

Rimi “Gramzdas”, Imantas 15.līnija 7, Rīga

Rimi “RAF”, Rīgas iela 48, Jelgava

Rimi “P.Brieža”, P.Brieža iela 33a, Rīga

Rimi, Atbrīvošanas aleja 138, Rēzekne

Rimi, Brīvības iela 30, Dobele