„Ekopuķīte” Spodrības produkcijai

AS „SPODRĪBA” 2012.gada septembrī uzsāka jaunas produktu līnijas ECO SEAL FOR NATURE rzāošanu.

Lai produkti būtu atpazīstami visā Eiropas Savienībā (ES), AS „SPODRĪBA” vadība pieņēma lēmumu ECO SEAL FOR NATURE produktu līnijas izstrādē vadīties pēc ES oficiālā ekomarķējuma „EU Ecolabel” izvirzītajiem ekoloģiskajiem kritērijiem un pakāpeniski veikt šo produktu sertifikāciju. „EU Ecolabel”  ir apliecinājums preču atbilstībai augstākajiem vides standartiem. Produkti ir videi draudzīgi visā to dzīves cikla laikā – no ražošanas līdz nonākšanai atkritumos.

Šobrīd  „EU Ecolabel” marķējuma sertifikātu AS „SPODRĪBA”  saņēmusi jau pieciem ECO SEAL for NATURE produktiem –  ECO traukiem (Reģistrācijas Nr.LV/19/01002) , ECO balzāms traukiem (Reģistrācijas Nr.LV/19/01001),  ECO ziepes (Reģistrācijas Nr. LV/30/01001), ECO krēmziepes (Reģistrācijas Nr. LV/30/01001), un ECO WC (Reģistrācijas Nr.  LV/020/01001). 

ECO_produkti

 

AS SPODRĪBA Kvalitātes direktore I. Vilka skaidro, kādēļ svarīgi izvēlēties produktus ar starptautiski atzītiem marķējumiem, “ja uz līdzekļa marķējuma varat atrast kādu no starptautiskajām, oficiālajām produktu marķēšanas zīmēm, tādām kā „ECO puķīte”, „Ziemeļu gulbis”, „ECOCERT” u.c., tad tas ir patiess apliecinājums un garantija šo produktu atbilstībai „eko” statusam.. Lai ražotājs iegūtu tiesības izvietot uz produkta kādu no oficiālajām marķējuma zīmēm, ir jāiziet sertifikācijas process un jāizpilda vesels kritēriju kopums, kas aptver prasības produkta sastāvam, iepakojumam, produkta lietošanas (jeb tīroši/mazgājošām) īpašībām. Latvijā Eiropas ekomarķējuma piešķiršanu un uzraudzību realizē Vides pārraudzības valsts birojs (VPVB).

Ja šādu oficiālo zīmju uz produkta nav, bet līdzekļa marķējums satur informāciju  „eko”, tad lietotājs nevar būt drošs, ka viņa iegādātais produkts atbilst patiesam eko statusam un pēc kā ražotājs vadījies izvietojot eko zīmi uz etiķetes.

Ekoloģisko tīrīšanas līdzekļu mazgāšanas/tīrīšanas spējas ir labākas vai līdzvērtīgas salīdzinot ar tirgus līderiem visā mājķīmijas produktu sektorā (ne tikai „eko”). „ECO puķītes” iegūšanas procesā akreditētās, neatkarīgās laboratorijās tiek testēta  šo līdzekļu lietošanas efektivitāte. Tikai pēc pozitīva atzinuma saņemšanas var iesniegt pieteikumu „ECO puķītes” vai citas oficiālas zīmes iegūšanai. Līdz ar to „eko” produktu ražotājiem jau izstrādes procesā ir ļoti rūpīgi jāveic izejvielu izpēte un analīze, jāizvērtē vielu bioloģiskās noārdīšanās pakāpe, kā arī jāizstrādā tādas „eko” produktu formulas, kas spēj tīrīt vienlīdz labi vai labāk kā tirgus līderi konkrētā produktu grupā.

 

Lai ražotājs ieviestu ES ekomarķējuma shēmu, uzņēmumam jāiziet darbietilpīgs, laikietilpīgs un dārgs atzīšanas process Dārga ir produktu testēšana, nosakot to tīroši – mazgājošo īpašību efektivitāti. Ražotājiem jārēķinās ar reģistrācijas izdevumiem un licences iegādi. Ne mazāk svarīgs faktors ir uzņēmuma sertifikācija un darbība atbilstoši vides standarta ISO 14000 prasībām, kas ietekmē visus uzņēmuma ikdienas procesus atbildīgā attieksmē pret vidi. Produktu izstrāde pēc oficiāliem ekoloģiskajiem kritērijiem ir dārgs process, produkti ir koncentrēti, kas rezultātā atstāj ietekmi arī uz produkta cenu.