Darbinieki apmeklē uzņēmuma darba resursu lomas un efektivitātes celšanas kursus

Latvijas Interneta asociācija ir noslēgusi 15.12.2010.g. līgumu Nr. L-APA-10-0024 ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta Latvijas Interneta Asociācijas un Latvijas Telekomunikāciju Asociācijas biedru darbaspēka kvalifikācijas celšana, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. AS „Spodrība” tirdzniecības daļas darbinieki projekta ietvaros ir noklausījušies kursu „Darba resursu loma uzņemuma efektivitātes paaugstināšanā”.