AS “SPODRĪBA” dalība izstādē Somijā

AS „Spodrība” ir noslēgusi 20.07.2016. līgumu Nr. SKV-L-2016/603 (projekta Nr. 3.2.1.2./16/I/001) ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par projekta “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds (ERAF).

Projekta ietvaros uzņēmuma darbinieki piedalījās kosmētikas un dabīgo produktu izstādē “I LOVE ME” Somijā. Izstādes laikā darbinieki tikās ar potenciālajiem klientiem, lai pārrunātu sadarbības iespējas, kā arī reklāmētu uzņēmuma produkciju.